Pre-Sense, voor complexe verzuimdossiers en loopbaanadvies

Wat is Pre-Sense?

Pre-Sense is een organisatie die zich voor haar klanten richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim. Dit doen wij door oplossingsgericht verzuimmanagement. In samenwerking met een aantal vaste partijen verzorgt Pre-Sense een maatwerkaanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door UWV overstijgend acteren. Hiermee bedoelen wij dat er eerder, sneller en waar nodig intensiever gehandeld wordt dan werken conform het standaard proces van de ‘Wet verbetering Poortwachter’ die door veel verzuimdiensten wordt aangehouden.

Pre-Sense kent de wet, maar laat zich niet primair hierdoor leiden. Pre-Sense kiest een oplossing die recht doet aan de situatie, zonder voorbij te gaan aan de wet. Elk dossier, iedere situatie is anders en vraagt een eigen aanpak en oplossing.

De praktijk heeft ons geleerd dat onze aanpak het verzuim structureel en voortschrijdend terugdringt.

Onze expertise richt zich op:

Complexe verzuimdossiers

Loopbaanadvies

Verzuim Re-integratie tweede spoor
Casemanagement Loopbaanadvies persoonlijke ontwikkeling
Arbeidsdeskundig advies Outplacement
Vervroegde IVA’s Sollicitatietraining
WGA schadelast

Waarom Pre-Sense?

Onze visie is dat elk geval uniek is. Het duidelijk in kaart krijgen van de oorzaak, gedrag of noodzaak, leidt tot een arbeids-toekomstplan met een echte oplossing.
Onze visie is dat je de wet moet overstijgen. Niet de wettelijk minimale oplossing maar de beste oplossing is leidend. Je houden aan de wet poortwachter is niet voldoende

Onze werkwijze

Wij werken pro-actief en resultaatgericht, met oog voor het belang van zowel werkgever als werknemer. Wij adviseren altijd binnen de kaders van de wet en zijn gericht op praktische en heldere oplossingen. Wij hebben uitgebreide ervaring in het MKB, bij brancheverenigingen, en zorginstellingen en de interactie met het UWV.