Aanpak

De Pre-sense aanpak heeft als doel:

  • Oplossen bestaande probleemdossiers
  • Verminderen verzuimfrequentie
  • Verkorten verzuimduur
  • Voorkomen van instroom en sancties

Stap 1: Screening en arbeids-toekomstplan

De eerste stap bestaat uit een screening, gevolgd door een arbeids-toekomstplan waarin de stappen en investering wordt benoemd om tot een oplossing te komen. Er wordt actie ondernomen als u akkoord bent met het gestelde advies.

Stap 2: Uitvoering

Uitvoering van de geadviseerde oplossing. Hierbij bestaan 3 varianten:

  • U voert het arbeids-toekomst plan zelf uit.
  • Pre-Sense ondersteunt u bij de uitvoering
  • Pre-Sense neemt de uitvoering helemaal over

Stap 3: Evaluatie

Evaluatie. Hierbij wordt in kaart gebracht in welke mate er een oplossing bereikt is, welke schadelast reductie gerealiseerd is en wordt tevens advies gegeven hoe problemen in de toekomst te vermijden.