Arbeidsdeskundig advies

Bij ziekte van een werknemer hebben werkgever en werknemer de verplichting samen te werken aan re-integratie.  Een arbeidsdeskundige rapportage geeft inzicht of terugkeer naar eigen functie nog mogelijk is. Wat kan de werknemer nog wel met de huidige beperkingen?  Deze rapportage is een belangrijk onderdeel van de dossiervorming die naar het UWV gaat.  Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt de werknemer en werkgever een goed beeld van de mogelijkheden op terugkeer in het arbeidsproces en de re-integratiemogelijkheden worden concreet en onderbouwd weergegeven.

Pre-Sense staat voor:

  • korte doorlooptijd;
  • onderzoek en rapportage door een professionele arbeidsdeskundige;
  • adequaat advies over de te nemen vervolgstappen;
  • objectief oordeel over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen functie.

Bij het onderzoek wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de werknemer, zoals die zijn vastgesteld door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts vat dit advies samen in een Mogelijkhedenlijst. Hierin worden opgesomd welke fysieke en mentale belemmeringen zijn geconstateerd. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een gesprek met de werknemer;
  • een gesprek met de werkgever;
  • functieanalyse van het eigen werk van de zieke werknemer;
  • functie analyse van ander werk in de organisatie, wanneer dit voorhanden is.

Op basis van dit onderzoek wordt de rapportage geschreven. Herin staat een advies over de mogelijkheden voor terugkeer in de huidige functie of in een andere functie binnen de organisatie. Wanneer een aanpassing van de werkplek de mogelijkheden voor terugkeer verbetert, zal de arbeidsdeskundige een advies voor deze interventie opstellen. Indien het advies luidt dat er geen mogelijkheden bij de organisatie zijn, is re-integratie tweede spoor de volgende stap.