Artikelen in de categorie: Wet- en regelgeving

Modernisering Ziektewet

Werkgevers worden vanaf 1 januari 2014 financieel ook verantwoordelijk voor (ex-)werknemers die ziek uit dienst gaan. Werkgevers blijven financieel verantwoordelijk indien ex-werknemers binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden en zij op dat moment geen andere werkgever hebben gevonden en/of ook geen WW-uitkering ontvangen. De gevolgen van deze gemoderniseerde wetgeving kunnen dus groot zijn. Deze […]

IVA en WGA uitkeringen

Wij waren van mening dat het belangrijk was om nog even de WIA uikeringen voor u uiteen te zetten. Het doel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). En de WIA ten opzichte van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid). Doel van de WIA De WIA heeft als doel de werknemer die arbeidsongeschikt […]

Loondoorbetalingsplicht van de werkgever WVP

Een werknemer is Nederland is van rechtswege verzekerd voor de ziektewet. Als een werknemer een dienstverband heeft bij een werkgever, kan hij geen aanspraak maken op de wettelijke ziektewet. Omdat de werkgever verplicht is de werknemer loon door te betalen tijdens ziekte. Dit is sinds 1 januari 2004: 104 weken, let op; “zolang er sprake […]