Casemanagement

Pre-Sense in de arm nemen voor casemanagement betekent voor uw organisatie oplossings- en doelgericht verzuimmanagement. Pre-Sense beschikt over grondige kennis op het terrein van de sociale wet- en regelgeving en de Wet Verbetering Poortwachter. Pre-Sense pakt de regiefunctie in het ziekteverzuim en zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zij voert de regie op de geldstromen, draagt de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige en waterdichte dossiervorming, adviseert over de juiste interventies en neemt zodoende uw zorgen over ziekteverzuim uit handen en voorkomt eventuele schadelast.

Onze visie is dat ieder mens uniek is en dat we daarom onze begeleiding afstemmen op de persoonlijke situatie van de cliënt. Wij bieden maatwerk zonder het doel uit het oog te verliezen. De Pre-Sense werkwijze heeft als doel: oplossen van bestaande probleemdossiers, verminderen van verzuimfrequentie, verkorten van verzuimduur en voorkomen van instroom en sancties. De eerste stap bestaat uit een screening gevolgd door een arbeidstoekomstplan waarin de stappen en investering worden benoemd om tot een oplossing te komen. Er wordt actie ondernomen als u akkoord bent met het gestelde advies. Dit actieplan wordt dan door Pre-Sense uitgevoerd.