Artikelen met met het etiket: loondoorbetalingsverplichting

Loondoorbetalingsplicht van de werkgever WVP

Een werknemer is Nederland is van rechtswege verzekerd voor de ziektewet. Als een werknemer een dienstverband heeft bij een werkgever, kan hij geen aanspraak maken op de wettelijke ziektewet. Omdat de werkgever verplicht is de werknemer loon door te betalen tijdens ziekte. Dit is sinds 1 januari 2004: 104 weken, let op; “zolang er sprake […]

No-risk polis /29B Ziektewet

Inleiding Met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken, is er op de werkgevers een aanzienlijke financiële last met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers komen te rusten. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter dienen werkgevers en werknemers daarnaast alles in het werk te stellen om te komen […]