Artikelen met met het etiket: no-riskpolis

No-risk polis /29B Ziektewet

Inleiding Met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken, is er op de werkgevers een aanzienlijke financiële last met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers komen te rusten. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter dienen werkgevers en werknemers daarnaast alles in het werk te stellen om te komen […]