Artikelen met met het etiket: WIA-uitkering

IVA en WGA uitkeringen

Wij waren van mening dat het belangrijk was om nog even de WIA uikeringen voor u uiteen te zetten. Het doel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). En de WIA ten opzichte van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid). Doel van de WIA De WIA heeft als doel de werknemer die arbeidsongeschikt […]

No-risk polis /29B Ziektewet

Inleiding Met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken, is er op de werkgevers een aanzienlijke financiële last met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers komen te rusten. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter dienen werkgevers en werknemers daarnaast alles in het werk te stellen om te komen […]