Re-integratie tweede spoor

Als uw werknemer ziek is, heeft u als werkgever te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. U moet uw werknemer tot maximaal twee jaar loon doorbetalen. Samen met uw werknemer doet u het maximale om hem of haar weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

In eerste instantie is uw inspanning gericht op terugkeer in eigen werk, eventueel met aanpassingen of door het treffen van voorzieningen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zoekt u naar ander passend werk in uw bedrijf (spoor 1). Soms is een terugkeer bij de eigen werkgever niet haalbaar.

Als werkhervatting in de eigen functie niet meer mogelijk is en er geen andere passende functie voor de werknemer in uw organisatie beschikbaar (spoor 1), dan wordt u geacht de werknemer te re-integreren bij een andere werkgever, ook re-integratie wel tweede spoor genoemd.

Pre-Sense heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers in het tweede spoor traject. De zieke werknemer wordt begeleid naar een nieuwe duurzame werkplek op de arbeidsmarkt rekening houdend met zijn/haar beperkingen

Kenmerken van onze werkwijze:

  • een korte doorlooptijd, met een persoonlijke en deskundige adviseur;
  • stimulerend, motiverend en resultaatgericht;
  • vooraf een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek;
  • een dossier-check door een arbeidsdeskundige;
  • een uitgebreid intakegesprek inclusief verslaglegging;
  • individuele begeleiding door één vaste trajectbegeleider;
  • tweewekelijks fysiek contact met een vaste trajectbegeleider;
  • afspraak op locatie, bij Pre-Sense op kantoor of bij de werknemer thuis;
  • ondersteuning tijdens de WIA-aanvraag, inclusief het bezoek aan het UWV.