Verzuim

Een werknemer is tijdelijk ziek (objectief vastgesteld) en terugkeer in eigen werk is het einddoel. Het arbeidstoekomstplan dat Pre-Sense opstelt in de eerste 8 tot 10 weken is daarop gericht. Het kan zijn dat de werknemer dusdanig beperkt is en dat deze beperkingen duurzaam zijn waardoor de werknemer zijn/haar eigen functie niet meer kan uitoefenen. Als er ander werk of aangepast werk bij de eigen werkgever beschikbaar is, richt het plan zich hierop. Als de beperkingen van dien aard zijn dat voorgaande mogelijkheden uitgesloten zijn, volgt een re-integratie in het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever). In het geval het verzuim niet medisch objectiveerbaar is, kan er sprake zijn van gedrag als veroorzaker van verzuim. Deze situatie kan naar de mening van Pre-Sense maar tot twee routes leiden. Of de werknemer keert terug in eigen werk (en verzuim wordt niet geaccepteerd) of de werknemer wil niet terugkeren in eigen werk. Het enige antwoord daarop is een exit regeling omdat er geen sprake is van ziekte of gebrek. Outplacement of scholing kunnen deel uitmaken van een exit overeenkomst.