WGA-schadelast

Onze resultaten

Het oplossen van moeilijke verzuimgevallen kan tienduizenden tot honderden duizenden euro’s opleveren voor uw bedrijf. Het kan het juiste werk, de juiste uitkering en de juiste rechten betekenen voor uw werknemer.

Voorbeeld 1: Schadelastberekening WGA.

Tijdens een dossier screening werd helder, dat de medewerker met een status (WAO) in dienst is gekomen was bij de klant.
Deze medewerker had nooit meegenomen mogen worden in de ERD polis. Hij valt namelijk vanwege zijn eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordeling onder het publieke stelsel. Maar dit was niet gebeurd.

Onderstaand de besparingen op basis van het feit dhr. X op 8-9-2008 ziek is geworden en onder de WIA valt. Bij het bereiken van einde wachttijd had hij recht op een WGA- uitkering 80-100%.

De totale besparing komt dan neer op het terugvorderen van de schade die de klant al reeds 28 maanden betalen. Daarnaast kan de klant een verzoek richting de verzekeraar indienen om de onterechte premie terug te vorderen.

Kerngegevens
WIA maandloon € 2469,93
Huidig uitkeringsrecht WGA 80-100%
Schade vanaf einde wachttijd tot 1-02-2013
WGA loongerelateerde uitkering 17 maanden € 29.639,17
WGA loon aanvullende uitkering (11 maanden) € 19.018,45
Resterende schadelastbeperking door inzet Pre-Sense
WGA loon aanvullende uitkering (103 maanden) € 178.081,85

Werknemer is naar ons idee onterecht toegerekend aan de ERD.

Advies:
Wilt u ook weten of dergelijke situaties in uw organisatie voorkomen, neem dan contact met ons op.